Cùng lap dat camera binh duong tìm hiểu về camera ip.

lap_camera_ip_binh_duong

Camera IP (Camera Internet Protocol) là camera có dây hoặc không dây (cmaera wifi) sử dụng , truyền tải hình ảnh sử dụng internet. Từ “Internet Protocol” có nghĩa là với một camera sẽ có 1 địa chỉ IP mạng, mọi hình ảnh camera ip thu thập được. Sẽ được truyền trực tiếp qua thẻ nhớ gắn trong camera.